Zásady ochrany osobných údajov pre 123stavky.com

V 123stavky.com sa zaväzujeme chrániť súkromie a osobné údaje našich používateľov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov opisujú, ako zhromažďujeme, používame a chránime údaje, ktoré získavame od návštevníkov našej webovej stránky. Prístupom alebo používaním našej webovej stránky súhlasíte s podmienkami a postupmi popísanými v týchto zásadách.

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Zhromažďujeme IP adresy používateľov, ktorí navštevujú našu webovú stránku. Tieto informácie sa zhromažďujú výhradne na analytické účely s cieľom zlepšiť naše služby a skvalitniť používateľskú skúsenosť.

Ako zhromažďujeme informácie

Na zhromažďovanie IP adries používame súbory cookie a analytické nástroje, ako sú Google Analytics, Yandex Metrica a Cloudflare Web Analytics. Tieto nástroje nám pomáhajú pochopiť, ako používatelia interagujú s našou webovou stránkou, a identifikovať oblasti na zlepšenie.

Použitie zhromaždených informácií

IP adresy, ktoré zhromažďujeme, sa používajú výhradne na analytické účely. Tieto informácie nepoužívame na žiadne iné účely, ako je marketing alebo profilovanie používateľov.

Zdieľanie informácií

Žiadne osobné údaje zhromaždené od našich používateľov nezdieľame, nepredávame ani neprenajímame tretím stranám.

Uchovávanie údajov

Zhromaždené IP adresy uchovávame po dobu jedného roka. Po uplynutí tejto doby sú údaje bezpečne vymazané z našich systémov.

Zabezpečenie údajov

Na ochranu údajov prenášaných medzi prehliadačmi používateľov a našimi servermi používame šifrovanie SSL. Prijímame primerané opatrenia na ochranu informácií, ktoré zhromažďujeme, pred neoprávneným prístupom, zverejnením alebo zneužitím.

Práva používateľov

Keďže zhromažďujeme IP adresy iba na analytické účely, neposkytujeme používateľom možnosť prístupu, opravy alebo vymazania ich osobných údajov. Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa vašich údajov, kontaktujte nás na adrese peter@123stavky.com.

Vekové obmedzenia

Naša webová stránka je určená pre používateľov starších ako 18 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov.

Používanie súborov cookie

Súbory cookie používame výhradne na určenie jazykovej verzie prehliadača používateľa. Nepoužívame súbory cookie na žiadne iné účely sledovania alebo profilovania.

Jurisdikcia

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú navrhnuté tak, aby boli v súlade so zákonmi a predpismi Slovenska, keďže naša webová stránka je zameraná na používateľov s pobytom na Slovensku.

Zmeny v Zásadách ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek aktualizovať alebo upraviť tieto Zásady ochrany osobných údajov. Všetky zmeny budú zverejnené na tejto stránke a revidovaná verzia nadobudne účinnosť okamžite po zverejnení.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky, obavy alebo žiadosti týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo našich postupov týkajúcich sa údajov, kontaktujte nás na adrese peter@123stavky.com.

Používaním našej webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Ak s týmito zásadami nesúhlasíte, zdržte sa používania našej webovej stránky.

Posledná aktualizácia: 2024/04/29